skatenews.pl

28.05.2017

DGK - John Shanahan Mean Streets

John Shanahan w nowym streetowym materiale dla DGK.

DGK skate video John Shanahan