skatenews.pl

9.01.2014

LOCALS Skateboards Manuacture

Oto jak powstają deski, w polskiej maufakturze Locals Skateboards.

locals Locals Skateboards skate video