Phil Zwijsen's "Further on the Road" Part

Phil Zwijsen wjechał mocno z nowym partem, mocna rzecz warta odpalenia.

 

 

kontakt

  • skatenews.pl
  • ul.organki 220
  • 09-369 kraków
  • tel: 676-789-234
  • email: skatenews@info.pl

Skatenews.pl / 2018 / Do not copy. All rights reserved. / Powered by Extremelab.pl