Reign Commercial

Sprawdźcie nową reklamę "REIGN". Jeżdżą same asy: John Tuck, Chris Cole, Jimmy Carlin, Julian Heller, Brian Douglas (BDougs), Kyle Frederick, Shane Colville, Kyle Knoblauch, Nate Pezzillo, Tom Asta, Ed Duff i Adam Hribar.

 

 

kontakt

  • skatenews.pl
  • ul.organki 220
  • 09-369 kraków
  • tel: 676-789-234
  • email: skatenews@info.pl

Skatenews.pl / 2018 / Do not copy. All rights reserved. / Powered by Extremelab.pl