Park Mix #1

Lowcard wjeżdża z nową serią "Park Mix". Oto część pierwsza, w której jeżdżą: Brandon Turner, Jared Hager, Figgy, Phil Ladjanski, Neen Williams, Jimmy Cao , Raney Beres, Andrew McGraw, Ron Allen & Marius Syvanen.

 

 

 

kontakt

  • skatenews.pl
  • email: info@skatenews.pl

Skatenews.pl / 2020 / Do not copy. All rights reserved. / Powered by Extremelab.pl