Phil Zwijsen's "Further on the Road" Part

Phil Zwijsen wjechał mocno z nowym partem, mocna rzecz warta odpalenia.

 

 

kontakt

  • skatenews.pl
  • ul.organki 2
  • 31-990 kraków
  • tel: 12 393 43 07 
  • email: info@skate-park.pl 

Skatenews.pl / 2019 / Do not copy. All rights reserved. / Powered by Extremelab.pl